Return
Back
Objects
Sobyanina Maria, Olzina Matryona, Rusmilenko Yevgenia, Lelkhova Akulina, Obatina Yevgenia, Yukhlymova Praskovya, Lelkhova Evdokia, Yumina Tatyana, Inyreva Yekaterina, Moldanova Galina, Kaksina Evdokiya, Pyatnikova Evdokiya
Sobyanina Maria, Olzina Matryona, Rusmilenko Yevgenia, Lelkhova Akulina, Obatina Yevgenia, Yukhlymova Praskovya, Lelkhova Evdokia, Yumina Tatyana, Inyreva Yekaterina, Moldanova Galina, Kaksina Evdokiya, Pyatnikova Evdokiya