Return
Back
Objects
Sobyanina Maria, Pyatnikova Evdokiya, Yumina Matryona, Lelkhova Evdokia, Moldanov Gerasim, Yarkina Matryona, Kostina Vera, Yumina Tatyana, Artemyeva Yevgenia, Inyreva Yekaterina, Vozhakova Evdokia, Yukhlymova Praskovya, Sengepov Alexey, Voldina Maria
Sobyanina Maria, Pyatnikova Evdokiya, Yumina Matryona, Lelkhova Evdokia, Moldanov Gerasim, Yarkina Matryona, Kostina Vera, Yumina Tatyana, Artemyeva Yevgenia, Inyreva Yekaterina, Vozhakova Evdokia, Yukhlymova Praskovya, Sengepov Alexey, Voldina Maria