Objects
Salakhova Yevgenia, Voldina Maria, Yukhlymova Praskovya