Objects
Sobyanina Maria, Yukhlymova Praskovya, Vozhakova Evdokia